วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องใน 'วันพ่อ' 5 ธ.ค. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ! โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องใน "วันพ่อ" 5 ธ.ค. 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น